Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

The awards of 24th Olympia Festival

and the 21st Camera Zizanio

Event: Steps towards the elimination of abusive behaviours of adults towards children

Starting from the film "My Uncle Tudor" by Olga Lucovnicova, which is part of the KIDS & DOCS competition, with the participation of top scientists, directors, #metoo representatives and journalists.

Ο κατάλογος του 24ου Φεστιβάλ Ολυμπίας

21st Camera Zizanio